Giỏ Hàng

0 item(s) - 0đ
Giỏ hàng đang trống!

Bảng Chiết Khấu

BÁNH THƯỜNG   BÁNH TRĂNG VÀNG
     
       
5 - 10 hộp     5%   5 - 10 hộp     5%
 
11 - 20 hộp     10%   11 - 20 hộp     10%
 
21 - 50 hộp     15%   21 - 50 hộp     15%
 
51 - 100 hộp     18%   51 - 100 hộp     18%
 
101 - 200 hộp     23%   101 - 200 hộp     22%
 
Trên 200 hộp     25%   Trên 200 hộp     24%